Do czego służy goniometr stalowy?

Duży goniometr jest prostym urządzeniem używanym w medycynie do pomiaru kierunku ruchu w stawach. Dzięki skali od 0 do 360 stopni pozwala dokładne określenie kątów. Jest to niesamowicie praktyczne urządzenie w diagnostyce i monitorowaniu postępów fizjoterapii chorych. Goniometr stalowy jak jest zbudowany? Dzięki swojej strukturze, tani goniometr pozwala dokładne pomiar kątów między dwoma ramionami. Ramię nieruchome służy jako punkt odniesienia, podczas gdy ramię ruchome jest przemieszczane w celu zmierzenia kąta. Skala ulokowana na goniometrze pozwala odczytać wartość kąta, który zamierzamy zmierzyć. Podczas przeprowadzania badań – inklinometr medyczny ważne jest przestrzeganie pewnych wytycznych. Poniżej prezentuję podstawowe ruchy i porady z wykorzystaniem goniometru:
1. Określenie pozycji składników w wybranym układzie odniesienia: Przed rozpoczęciem pomiarów powinno się określić pozycję badanej kończyny lub stawu. Konieczne jest, aby badany znajdował się w pozycji wygodnej, a badacz miał klarowny widok na teren, który będzie mierzony.
2. Wybór układu odniesienia: Konieczne jest ustalenie układu odniesienia, w którym będą wykonywane pomiary. Dotyczy to także badanej kończyny, jak i jej bliskich części i innych form anatomicznych, jakie mogą mieć realizowane pomiary.
3. Zrobienie pomiarów w odpowiednim systemie odniesienia: Podczas pomiarów powinno się zachować spójność i zrobienie ich w specjalnym układzie odniesienia. W wypadku stawów dwu- i trzyosiowych jest potrzeba ustalenia, w jakiej płaszczyźnie odbywa się ruch, co ma istotne znaczenie dla dokładności pomiarów.
4. Zapis wyników w systemie SFTR: Efekty zdobyte podczas pomiarów w których stosujemy goniometr medyczny są zapisywane zgodnie z planem SFTR. Nazwa obecnego systemu składa się z czołowych liter przedstawiających płaszczyzny, w których badane są ruchy:
S – sagittal (płaszczyzna strzałkowa), F – frontal (płaszczyzna czołowa), T – transverse (płaszczyzna poprzeczna), R – rotation (ruchy rotacyjne). Duży goniometr miał szerokie zastosowanie nie wyłącznie w sferze medycznej, lecz również w operacjach cywilnych i wojskowych. Poniżej przedstawiam następujące informacje na ten temat:
1. Zastosowanie w nawigacji: W przeszłości goniometr stalowy https://med-store.pl/diagnostyka-fizjoterapeutyczna/pomiary-ruchomosci/20/93 był stosowany do określania kierunku i kątów w nawigacji, zwykle na morzu. Pomagał marynarzom określić położenie statku względem innych punktów lub kierunku w jakim płynęli.


2. Użycie w wojsku: Inklinometr medyczny znalazł także zastosowanie w działaniach wojennych. Był wykorzystywany do określania kierunku i odległości do celów.
3. Funkcje sygnalizacyjne: Tani goniometr używano również jako środek sygnalizacyjny w wojsku oraz w sprawach społecznych. Był wykorzystywany do określania pozycji wroga oraz do przenoszenia komunikatów za usługą sygnałów. Dzięki swojej uniwersalności i ofertom pomiarowym, goniometr stalowy był znaczącym urządzeniem w różnych branżach, w tym również w branżach połączonych z bezpieczeństwem i obronnością.